Restauratie 2012

In de Schager Courant van vrijdag 19 november 2010 stond een informatief artikel over de komende restauratie voorzien met gedetailleerde foto’s.

” De schade en materiaalmoeheid aan de westzijde van de kerk is het grootst. Daar heeft het gebouw het meest te lijden gehad van wind,water,zon en temperatuurverschillen”.

De fa. Pronk heeft de opdracht ontvangen en zal o.a. de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

  1. de buitenkant: slechte plekken tussen de bakstenen opnieuw voegen; scheurvorming bestrijden;verweerd natuursteen helen; aangetaste materialen repareren of vervangen.

2.  hemelafvoer nalopen; op het dak lood,zink en lei  nalopen.

3.de circa 30 glas-en-loodramen, die uit hun verband zijn door uitzetting van lood en spanning op het glas, gaan eruit en moeten naar een gespecialiseerd restauratiebedrijf.

De koffiezaal zal een ingrijpende facelift ondergaan. De gang wordt bij de koffiezaal getrokken,zodat de koffiezaal ruimer wordt.

Ziehier de nieuwe ontmoetingszaal genoemd naar Hans Leijdekkers.

herstel van water opvangbak sept/okt 2011 en de kerk in de steigers.

wateropvangbak